Asociația Prietenii lui Ștefi

Asociatia "Prietenii lui Stefi"

ASOCIAȚIA
"PRIETENII LUI ȘTEFI"

C.I.F. 39436243

Contul Asociației:
RO16BRDE445SV11029704450
deschis la BRD Agenția
Victoria

E-mail: [email protected]

Telefon: +40726069072POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE
WWW.PRIETENIILUISTEFI.RO

Platforma on-line PRIETENIILUISTEFI.RO ( denumită în continuare Operator ), reprezentată legal prin Asociatia Prietenii Lui Stefi, C.I.F.  39436243 colectează și prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date în situațiile în care persoanele interesate vizitează site-ul www.prieteniiluistefi.ro.

Politica de confidențialitate a datelor prezentată în cele ce urmează a fost elaborată pentru a le servi celor care sunt preocupați de modul în care informațiile lor personalizabile sunt utilizate online și aceasta se aplică website-ului www.prieteniiluistefi.ro.

1. Categoriile de date personale ce pot fi prelucrate de către Operator

Categoriile de date personale prelucrate în activitatea Operatorului, sunt următoarele:

1.1. Date personale de identificare ( nume, prenume, adresa, cnp, telefon, e-mail, semnatura ). Datele sunt necesare pentru vizitarea în mod corespunzător a site-ului.

1.2. Informațiile pe care le primim de la dvs. ca urmare a unor solicitări transmise prin e-mail, telefon, sau orice alt mijloc de comunicare.

1.3. Date privind activitatea online – înregistrăm informații cu privire la modul în care utilizați site-ul nostru, cum ar fi când, și/sau cum vizitați sau utilizați site-ul, timpul petrecut pe site, ce tipuri de anunțuri ați vizualizat, adresa IP, sistemul de navigare folosit, tipul dispozitivului folosit, informații demografice și privind interesele utilizatorilor. De asemenea, utilizăm cookie-uri și tehnologii similare pentru a reține preferințele dvs. Mai multe informații despre prelucrarea prin cookies se regăsesc în Politica privind cookie-urile.

1.4. Date obținute de la terți – putem primi informații despre vizitele dvs. pe alte site-uri sau platforme care includ reclame, module cookie sau tehnologii asemănătoare.

Platforma site-ului NU va putea fi accesată și prin contul dvs. Google.

Vă subliniem că nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de RGDP în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

2. Scopurile și temeiurile prelucrării datelor dvs. cu caracter personal

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

2.1. Comunicarea de informații noi prin intermediul metodei newsletter: informarea despre materialele de tip articole și interviuri. Prelucrarea se bazează pe consimtățmântul dvs. pe care vi-l puteți retrage oricând, prin dezabonarea de la newsletter-ul nostru ( temei juridic : consimțământul persoanei vizate – art. 6(1) lit. a) GDPR);

2.2. Analiza datelor colectate pentru a vă putea răspunde la solicitările trimise direct către  Operator: dorim să vă transmitem informațiile dorite de dvs. în urma mesajelor pe care ni le veți înainta ( temei juridic : consimțământul persoanei vizate – art. 6(1) lit. a) GDPR);

2.3. Îndeplinirea obligațiilor legale ale Operatorului   (ex. comunicări sau raportări către autoritățile și instituțiile publice abilitate, inclusiv sub aspectul infracțiunilor financiare sau online ( temei juridic : art. 6 (1) lit. c) GDPR);

2.4. Analiza datelor colectate în scopul îmbunătățirii activității Operatorului , realizarea de analize și statistici cu privire la activitatea derulată, în scopul oferirii unor informații relevante și personalizate, inclusiv prin Google Analytics, Facebook, Instagram ( temeiul juridic : interesul legitim – art. 6(1) lit. f) GDPR);

2.5. Analiza datelor colectate cu ajutorul cookie-urilor și altor tehnologii similare plasate pe site-ul Operatorului sau al unor terți , în scopul îmbunătățirii funcționării site-ului, adaptării conținutului acestuia în funcție de preferințele și interesele vizitatorilor, precum și realizarea de publicitate ( temei juridic : interesul legitim – art. 6 (1) lit. f) GDPR și, după caz, consimțământul dvs. – art. 6 (1) lit. a) GDPR);

2.6. Soluționarea potențialelor litigii, constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă sau soluționarea reclamațiilor ( temeiul juridic : interesul legitim – art. 6(1) lit. f) GDPR).

3. Categorii de destinatari către care se pot divulga datele personale

Putem dezvălui datele dvs. către următoarele categorii de destinatari:

3.1. Autoritățile statului și instituții publice, ca urmare a unor obligații legale ale Operatorului;

3.2. Prestatorilor de servicii implicați în mod direct/indirect în activitatea de administrare a site-ului https://prieteniiluistefi.ro/ (ex. prestatori de servicii de suport IT, furnizori de servicii de centre de date );

3.3. Instanțelor judecătorești sau arbitrale, notarilor publici, avocaților, executorilor judecătorești, birourilor de traduceri, dacă este necesar;

3.4. Terților furnizori de cookies și tehnologii similare conform celor descrise în Politica privind cookie-urile; în aceste situații, datele dvs. cu caracter personal colectate prin intermediul cookies / tehnologiilor similare ale terților ar putea fi transferate unor state terțe (i.e. din afara Uniunii Europene).

Operatorul ar putea să transfere datele personale către țări din exteriorul Uniunii Europene sau Spațiului Economic European. Pentru astfel de transferuri, Operatorul ia o serie de măsuri pentru a asigura un nivel adecvat de protecție a datelor cu carater personal ale persoanelor fizice. Printre aceste măsuri se pot regăsi și încheierea de clauze contractuale standard aprobate la nivel european.

Transferul datelor către țări terțe se poate realiza și atunci când este necesar pentru executarea unui contract între dvs. şi Operator sau pentru aplicarea unor măsuri precontractuale adoptate la cererea dvs., ori atunci când transferul este necesar pentru încheierea unui contract sau pentru executarea unui contract încheiat în interesul dvs. între Operator şi o altă persoană fizică sau juridică.

4. Durata prelucării și stocării datelor personale

Platforma on-line PRIETENIILUISTEFI.RO nu reține efectiv date personale prin intermediul website-ului. Datele sunt colectate prin intermediul serviciului Google Analytics și sunt supuse condițiilor de confidențialitate ale acestui serviciu.

Pentru mai multe detalii legate de reținerea datelor în Google Analytics, vă rugăm să consultați următorul link:

https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=ro&ref_topic=2919631

Datele aferente cookie-urilor și tehnologiilor similare sunt păstrate conform termenelor specifice respectivelor tehnologii, termenul de stocare putând fi cuprins între durata sesiunii de navigare și o durată de 2 ani (sau mai mult, în cazul cookie-urilor terțelor părți).

5. Măsuri de securitate privind privind protecția datelor cu caracter personal

Platforma on-line PRIETENIILUISTEFI.RO dispune de măsuri adecvate pentru a se asigura că datele utilizatorilor website-ului sunt protejate împotriva accesului, utilizării sau modificării neautorizate, distrugerii ilegale sau accidentale și pierderii accidentale, precum:

  • accesul la serviciile, aplicațiile și datele informatice este controlat printr-un proces de autentificare securizat;
  • accesul la informațiile și funcțiile aplicațiilor informatice este restricționat după regulile stabilite pentru controlul accesului astfel încât utilizatorii au acces doar la serviciile, aplicațiile și datele informatice pentru care au fost autorizați să le utilizeze;
  • echipamentele IT&C sunt amplasate și protejate pentru a reduce riscurile cauzate de amenințările și pericolele legate de mediu și de posibilitățile de acces neautorizat;
  • servicii de filtre pentru e-mail AntiSpam și AntiVirus.

Platforma on-line PRIETENIILUISTEFI.RO utilizează metode tehnice și fizice de asigurare a securității informaționale. Măsurile de securitate sunt concepute pentru a menține un nivel corespunzător de confidențialitate, integritate și disponibilitate a datelor.

Cu toate acestea, orice utilizator trebuie să fie conștient că există întotdeauna un risc de transmitere a informațiilor prin Internet și să își asume acest risc.

6. Drepturile dvs. în calitate de persoană vizată

În legătura cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:

6.1. Dreptul de acces la propriile date cu caracter personal: aveți dreptul să obtineti din partea noastră o confirmare a faptului ca Operatorul prelucrează sau nu datele dvs. și, în caz afirmativ, aveți drept de acces la datele respective.

6.2. Dreptul la rectificarea datelor dvs. cu caracter personal: aveți dreptul să solicitați și să obțineți rectificarea, actualizarea sau completarea datelor dvs. cu caracter personal inexacte sau incomplete.

6.3. Dreptul de a vă retrage consimțământul: atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal a fost efectuată pe baza consimțământului dvs., acesta poate fi retras în orice moment.

6.4. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) : aveți dreptul să solicitați stergerea datelor dvs. cu caracter personal, pentru următoarele motive:

– datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

– prelucrarea datelor a fost realizată în baza consimțământului dvs., iar acesta a fost retras;

– datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal;

– vă exercitați dreptul la opoziție și nu există motive legitime care să prevaleze ori vă opuneți prelucrării care are drept scop marketingul direct;

– datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a se respecta o obligație legală a operatorului.

6.5. Dreptul la restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a solicita și de a obține restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, în următoarele cazuri:

– atunci când contestați exactitatea datelor, pe o perioadă care ar permite Operatorului verificarea exactității acelor date;

– prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

– atunci când Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dvs. i le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;

– atunci când v-ați opus prelucrării în virtutea dreptului la opoziție, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

6.6. Dreptul la portabilitatea datelor: aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat, cu dreptul de a le transmite unui alt operator, atunci când prelucrarea datelor se bazează pe consimțământul dvs. sau pe un contract la care sunteți parte și prelucrarea este realizată prin mijloace automate.

6.7. Dreptul la opoziție: aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării efectuate în interesul legitim al Operatorului sau prelucrării în scop de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri.

6.8. Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dvs., inclusiv crearea de profiluri.

6.9. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea competentă privind protecția datelor:

Date de contact ale Autoritatății naționale de Protecție a Datelor pentru România :

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL (ANSPDCP)

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30

RO- 010336 București, România

Tel.: +40.318.059.211

http://www.dataprotection.ro/

Pentru exercitarea oricăruia dintre aceste drepturi, cu excepția dreptului de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați alegând oricare din modalitățile de comunicare de mai jos, precizând numele dvs., adresa poștală sau de e-mail unde doriți să vă fie comunicat răspunsul, precum și scopul cererii.

Ne puteti contacta prin e-mail la adresa: [email protected]

Vom încerca să finalizăm cererile dvs. cât mai repede posibil și să vă răspundem la întrebările cu privire la datele personale. În orice caz, ar trebui să primiți un mesaj de la noi într-un termen care nu va depăși 30 de zile de la data primirii cererii dvs. În această perioadă vă vom da un răspuns sau vă vom informa despre prelungirea termenului limită și vom explica motivele. Dacă avem îndoieli cu privire la autenticitatea identității persoanei care face o cerere specifică, putem pune mai multe întrebări pentru a o verifica.

Putem actualiza această Politică din când în când și vă vom notifica orice modificare prin postarea noii variante pe Site-urile noastre. Vă rugăm să consultați periodic această Politică pentru orice modificări.

POLITICA DE COOKIE
WWW.PRIETENIILUISTEFI.RO

Tipuri de cookie

Cookie-uri Necesare

Cookie-urile necesare ajută la a face un site utilizabil prin activarea funcțiilor de bază, precum navigarea în pagină și accesul la zonele securizate de pe site.

Site-ul nu poate funcționa corespunzător fără aceste cookie-uri.

Cookie-uri Statistici

Cookie-urile de statistică îi ajută pe proprietarii unui site să înțeleagă modul în care vizitatorii interacționează cu site-urile prin colectarea și raportarea informațiilor în mod anonim.

Cookies setate de platforma on-line PRIETENIILUISTEFI.RO:

Referral (ref) – Se folosește pentru stocarea mediului de promovare din care utilizatorul a accesat acest website;

Analytics – Se folosește pentru a măsura traficul generat pe website și pentru a întelege cum interacționează utilizatorii cu website-ul.

Servicii terțe folosite de platforma on-line PRIETENIILUISTEFI.RO:

Platforma on-line PRIETENIILUISTEFI.RO folosește serviciile următoarelor terțe părți în scopul oferirii de funcționalități, pentru analiză și pentru publicitate. Este posibil ca aceste terțe părți să seteze și să folosească cookie-uri și/sau tehnologii similare pe website-urile și în aplicațiile operate de platforma on-line PRIETENIILUISTEFI.RO, precum și pe website-uri și în aplicații, altele decât cele operate de platforma on-line PRIETENIILUISTEFI.RO.

Pentru mai multe detalii, consultați politicile de protecție a datelor precum și ghidurile de administrare a preferințelor utilizatorilor și posibilitățile de dezactivare oferite de companiile care gestionează aceste servicii, după caz.

Lista cookie-urilor folosite de platforma on-line PRIETENIILUISTEFI.RO:

Categorie: necesare (6)

Cookie-urile necesare ajută la utilizarea unui site web prin activarea funcțiilor de bază, cum ar fi navigarea pe pagină și accesul la zonele securizate ale site-ului. Site-ul web nu poate funcționa corect fără aceste cookie-uri.

Denumire cookie

Domeniu

Scop

Durată

ts

paypal.com

PayPal setează acest cookie pentru a permite tranzacții securizate prin PayPal.

3 ani

ts_c

paypal.com

PayPal setează acest cookie pentru a permite tranzacții securizate prin PayPal.

3 ani

cookieyes-consent

prieteniiluistefi.ro

CookieYes setează acest cookie pentru a reține preferințele de consimțământ ale utilizatorilor, astfel încât preferințele acestora să fie respectate la vizitele ulterioare pe acest site. Nu colectează și nu stochează informații personale ale vizitatorilor site-ului.

1 an

elementor

prieteniiluistefi.ro

Acest cookie este utilizat de tema WordPress a site-ului web. Acesta permite proprietarului site-ului web să implementeze sau să modifice conținutul site-ului web în timp real.

Niciodată

csrftoken

instagram.com

Ajută la prevenirea atacurilor Cross-Site Request Forgery (CSRF).

Sesiune

consent

youtube.com

Folosit pentru a detecta dacă vizitatorul a acceptat categoria de marketing din bannerul cookie. Acest cookie este necesar pentru conformitatea site-ului cu GDPR.

2 ani

Categorie: preferințe (1)

Cookie-urile de preferințe permit unui site web să rețină informații care modifică modul în care se comportă sau arată site-ul. De exemplu: limba preferată sau regiunea în care vă aflați.

Denumire cookie

Domeniu

Scop

Durată

_sak

youtube.com

Folosit pentru a salva informații despre setările video ale vizitatorului.

Persistent

Categorie: marketing (17)

Cookie-urile de marketing sunt folosite pentru a urmări vizitatorii pe site-uri web. Intenția este de a afișa anunțuri relevante și captivante pentru utilizatorul individual și, prin urmare, mai valoroase pentru editori și agenții de publicitate terți.

De exemplu, atunci când pe o pagina există un link către un video de pe Youtube, acesta aplică o serie de cookie-uri descrise mai jos.

Denumire cookie

Domeniu

Scop

Durată

device_info

youtube.com

Folosit pentru a urmări interacțiunea utilizatorului cu conținutul încorporat.

180 zile

last_result_entry_key

youtube.com

Neclasificat

Sesiune

logsdatabasev2:v8e76e428

youtube.com

Neclasificat

Persistent

remote_sid

youtube.com

Necesar pentru implementarea și funcționalitatea conținutului video YouTube pe site.

Sesiune

testcookiesenabled

youtube.com

Neclasificat

1 zi

visitor_info1_live

youtube.com

Încearcă să estimeze lățimea de bandă a utilizatorilor pe paginile cu videoclipuri YouTube integrate.

180 zile

www-claim-v2

instagram.com

Folosită pentru partajarea conținutului pe platforma socială Instagram – Această funcționalitate este folosită pentru a colecta informații despre preferințele vizitatorilor în scopuri de marketing.

Sesiune

ysc

youtube.com

Înregistrează un ID unic pentru a păstra statistici despre videoclipurile de pe YouTube pe care le-a văzut utilizatorul.

Sesiune

ytidb::last_result_entry_key

youtube.com

Stochează preferințele de player video ale utilizatorului folosind videoclipul YouTube încorporat.

Persistent

ytidbmeta#databases

youtube.com

Neclasificat

Persistent

yt-remote-cast-available

youtube.com

Stochează preferințele de player video ale utilizatorului folosind videoclipul YouTube încorporat.

Sesiune

yt-remote-cast-installed

youtube.com

Stochează preferințele de player video ale utilizatorului folosind videoclipul YouTube încorporat.

Sesiune

yt-remote-connected-devices

youtube.com

Stochează preferințele de player video ale utilizatorului folosind videoclipul YouTube încorporat.

Persistent

yt-remote-device-id

youtube.com

Stochează preferințele de player video ale utilizatorului folosind videoclipul YouTube încorporat.

Persistent

yt-remote-fast-check-period

youtube.com

Stochează preferințele de player video ale utilizatorului folosind videoclipul YouTube încorporat.

Sesiune

yt-remote-session-app

youtube.com

Stochează preferințele de player video ale utilizatorului folosind videoclipul YouTube încorporat.

Sesiune

yt-remote-session-name

youtube.com

Stochează preferințele de player video ale utilizatorului folosind videoclipul YouTube încorporat.

Sesiune

Categorie: neclasificate (1)

Cookie-urile neclasificate sunt module cookie în proces de clasificare de către furnizorii de module cookie individuale.

Denumire cookie

Domeniu

Scop

Durată

g.gif

pixel.wp.com

Neclasificat

Sesiune