Asociația Prietenii lui Ștefi

Asociatia "Prietenii lui Stefi"

ASOCIAȚIA
"PRIETENII LUI ȘTEFI"

C.I.F. 39436243

Contul Asociației:
RO16BRDE445SV11029704450
deschis la BRD Agenția
Victoria

E-mail: [email protected]

Telefon: +40726069072SPONSORIZĂRI

Direcţionarea a 3.5% din impozitul pe venit de către persoanele fizice

Orice persoană fizică are dreptul de a direcţiona 3.5% din impozitul pe venit către o asociaţie, fundaţie sau organizaţie non-guvernamentală. Direcţionarea acestui procentaj se poate face în perioada ianuarie-mai prin completarea unui simplu formular de către orice salariat prin formularul 230.

Click aici pentru a completa online formularul 230!

Donaţii individuale

Cele mai mari probleme ale noastre țin de cheltuieli. Anual costurile terapiilor, analizelor și investigațiilor medicale cresc continuu. Dispozitivele medicale trebuiesc schimbate regulat. Încălțămintea specială, scutecele, medicamentele sunt produse indispensabile. Fiecare donație, mare sau mică, este importantă pentru noi. Prin intermediul donațiilor îi putem oferi lui Ștefi accesul la terapii și investigațîi medicale nu doar astăzi, ci în fiecare zi. Sumele strânse sunt folosite exclusiv nevoilor lui.

Sponsorizări în bani/bunuri/servicii din partea companiilor

O sursă importantă de venit este binenţeles cea provenită din sponsorizările făcute de diverse companii către ONG. Scopul acestor sponsorizări este de a susţine activitatea acestuia, prin sprijin financiar (sponsorizări în bani), dar şi prin oferire de bunuri sau produse care pot ajuta ONG-urile în desfăşurarea activităţilor.

În România, sponsorizările și donațiile sunt reglementate de legislația specifică, în special de Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, republicată în 2015, și de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Aceste legi definesc și reglementează modalitățile în care companiile pot acorda sponsorizări și donații către diverse entități.

Companiile din România pot sponsoriza sau dona către diverse scopuri, cum ar fi: proiecte educaționale, culturale, sociale, de mediu, sportive sau de sănătate. Ele pot alege să sponsorizeze evenimente, organizații non-guvernamentale, instituții publice sau alte entități, în funcție de obiectivele lor și de interesele comunității.

Sponsorizările și donațiile pot fi deductibile fiscal pentru companii, în limitele și condițiile stabilite de lege. De obicei, companiile pot deduce o anumită parte din valoarea sponsorizărilor și donațiilor acordate, în funcție de veniturile lor și de alte criterii stabilite de Codul fiscal.

Este important ca companiile să se informeze și să respecte întotdeauna prevederile legale în ceea ce privește sponsorizările și donațiile, pentru a evita eventualele sancțiuni sau probleme legale ulterioare. De asemenea, transparența și responsabilitatea în utilizarea fondurilor sponsorizate sau donate sunt aspecte esențiale pentru a asigura impactul pozitiv al acestor acțiuni în comunitate.

Sponsorii Noştri