Asociația Prietenii lui Ștefi

Asociatia "Prietenii lui Stefi"

ASOCIAȚIA
"PRIETENII LUI ȘTEFI"

C.I.F. 39436243

Contul Asociației:
RO16BRDE445SV11029704450
deschis la BRD Agenția Victoria

E-mail: [email protected]

DESPRE DECLARAȚIA 230

Începutul anului înseamnă startul strângerii formularelor 230 pentru majoritatea asociațiilor si fundațiilor.
Declarația 230 sau Formularul 230 înseamna și gura de aer de care avem nevoie ca și Asociație. Majoritatea fondurilor noastre vin pe această cale.

Ce este Declarația sau Formularul 230?

Conform site-ului ANAF:
Declarația sau formularul 230 reprezintă cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat.

Formularul se completează şi se depune de către persoanele fizice care:

• realizează din România venituri din salarii şi asimilate salariilor

• venituri din pensii

• venituri din activităţi independente/activităţi agricole, impuse pe bază de normă de venit,

• venituri din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reţine la sursă,

• venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real

• venituri din cedarea folosinţei bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit, în următoarele situaţii:

– au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform legii, şi solicită restituirea acestora;

– dispun asupra destinaţiei sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult.

Formular 230 articol
Singurii care nu vor depune sunt angajații din IT, Construcții, Cercetare pentru că ei nu plătesc impozit pe venit.

De unde poți descărca Formularul 230?

Pe site-ul nostru poți descărca de aici formularul în format pdf editabil, în format pdf simplu sau îl poți completa online aici.

În cazul completării pentru o perioadă de 2 ani nu mai este necesară recompletarea în cel de-al doilea an.
 
Orice pensionar cu o pensie mai mare de 2000 de lei poate completa formularul 230.

Cum se calculează cei 3,5% din impozitul pe venit?

Calculator Impozit

Să luăm un exemplu pentru un salariat care câștiga 4.000 de lei salariu net (sursa aici).
Impozitul pe venit reprezintă 10% din salariu brut după ce se scade CAS si CASS.

În exemplu de față înseamnă 444 de lei pe luna. Înmulțim cu 12, lunile anului, avem un total de 5.328 de lei.
3.5% din 5.328 reprezintă suma care poate fi redistribuită prin formularul 230, în cazul de față 186,48 lei.

Mai pot depune formularul 230 și cei care completează în mod normal declarația unică, adică cei care obțin venituri impuse pe bază de norme de venit (activități independente, agricole, activități sportive, proprietate intelectuală ori cedarea folosinței bunurilor – chirii).

ANAF mi-a trimis o scrisoare în care mă anunță că am cerut redirecționarea a 3,5% din impozitul pe veniturile mele. Ce trebuie să fac?

Nu trebuie să faci nimic. Aceste scrisori sunt trimise tuturor contribuabililor ce nu depun personal formularul 230 la ANAF, ci prin reprezentanții beneficiarilor, în baza unor borderouri. Statul dorește să verifice datele ONG-ului beneficiar înscris în formularul depus în numele tău. Dacă ele corespund cu cele ale asociației noastre (Asociația “Prietenii lui Ștefi”), atunci nu trebuie să faci nimic, nu trebuie să răspunzi la acea scrisoare.

Ce facem cu formularele mai vechi de doi ani?

Pentru că formularele 230 conțin datele personale ale contribuabililor, acestea nu sunt aruncate direct la gunoi ci sunt distruse cu ajutorul unui distrugător de documente.

Tocator documente